PGB Informatie

Een persoonsgebonden budget (PGB) biedt de mogelijkheid voor mensen die zorg nodig hebben om zelf hun zorg in te kopen. Dit kan variëren van professionele zorgverleners tot bekenden zoals familieleden, vrienden of buurtgenoten. Het PGB stelt individuen in staat om zorg op maat te ontvangen die past bij hun persoonlijke behoeften en voorkeuren.

 

Hoe krijg je een PGB?

Het proces voor het verkrijgen van een PGB omvat verschillende stappen. Allereerst moet de zorgbehoefte worden vastgesteld, meestal door een huisarts, medisch specialist of wijkverpleegkundige. Vervolgens moet er een indicatie worden aangevraagd bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of bij de gemeente (WMO), afhankelijk van het type zorg.

Na het verkrijgen van de indicatie wordt er in samenspraak met de zorgvrager en eventueel een zorgverlener een zorgplan opgesteld. Dit plan vormt de basis voor de aanvraag van het PGB bij het zorgkantoor of de gemeente. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, wordt er een budget toegekend dat periodiek wordt uitgekeerd.

Met het toegekende budget kan de zorgvrager zelf zorg inkopen, waarbij er veel vrijheid is om te bepalen hoe deze wordt ingevuld, zolang deze maar voldoet aan de voorwaarden van de indicatie en het zorgplan.

Waarom kiezen voor een PGB?

Een PGB biedt flexibiliteit en maatwerk in de zorgverlening. Het stelt individuen in staat om zelf te bepalen wie hun zorg verleent en op welke manier dit gebeurt. Dit kan leiden tot een betere afstemming op persoonlijke behoeften en voorkeuren, en tot meer controle over het zorgproces.

Bij Mamalistisch bieden we ondersteuning en begeleiding bij het aanvragen en gebruiken van een PGB. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of voor persoonlijk advies.

 

het persoonlijke karakter van de zorg die met een PGB mogelijk is
Claire Recourt

AGB Code

Alleen zorgaanbieders met een AGB code kunnen worden geboekt via het Persoons Gebonden Budget. Informeer naar de status van mijn AGB code voor je een aanvraag indient.